Proč investovat na Zalep.to?

Krátkodobá investice

Návratnost investice je průměrně 45 dní. Vždy investujete jen do faktur před splatností.

Diverzifikace

Rozšiřte své portfolio o nový typ likvidního aktiva, ke kterému měly dosud přístup převážně banky.

Peníze pod kontrolou

Pouze Vy se rozhodujete, do které faktury investujete. Vyberete obchodní případ na základě Vašeho rizikového profilu a investičních možností.


Důležité informace jasně a přehledně

Podmínky, které splňuje každý dlužník (odběratel)

  • prověřený odběratel na základě skóringového modelu
  • není předlužený, v insolvenci nebo exekuci
  • má dostatečnou bonitu k stanovení rizika pohledávky
  • platí své závazky nejpozději 2 týdny po splatnosti
  • má jasnou vlastnickou strukturu

Firmy, které nabízí faktury k prodeji

  • prověření klienti AKCENTY CZ
  • především malé a střední firmy
  • dodávají zboží nebo služby bonitním společnostem

Co prověřujeme

DodavatelObchodní vztahOdběratel

>Co prověřujeme při hodnocení faktur

Hodnocení faktur vychází ze stejných principů jako u bank. Navíc jsme k tomu přidali moderní postupy, které neustále vylepšujeme a zrychlujeme.

Jak hodnotíme

Rating v Zalep.to indikuje, jak je dlužník resp. odběratel schopný splatit své závazky, tedy Vaši investici do konkrétní faktury. Slouží Vám pro orientační určení rizikovosti faktury. Tvoří ho kombinace:

Anašeho vlastního modelu hodnocení rizik

Bhodnocení externího partnera Dun & Bradstreet

>Jak hodnotíme rizikovost faktur

Dokumenty prokazující existenci a vznik pohledávky

Prověření insolvence, exekuce a dluhy firem

Prověřování vlastníků a managementu

Metody finanční analýzy

Platební morálka odběratele

A mnohé další

Začněte investovat do faktur. Je to jednoduché.

Podpora za každé situace

Chceme, aby každá transakce proběhla hladce. Proto Vám s registrací, investováním a s případným upomínáním odběratele pomůže náš Zalep.to tým.

Děkuji za Váš kontakt. Co nevidět se s Vámi spojíme.
Tým Zalep.to

Co Vás nejvíc zajímá

Co je to DEMO uživatel?

DEMO uživatelem platformy se stanete po založení účtu a odsouhlasení obchodních podmínek. Máte přístup do základního rozhraní platformy, vidíte otevřené a historické obchodní případy včetně základních údajů jako je hodnota investice, výnos a datum splatnosti, místo názvu dlužníka (odběratele) však vidíte pouze odvětví, ve kterém působí. K tomu, abyste mohli na platformě začít investovat musíte projít celým registračním procesem, na jehož konci s námi uzavřete smluvní vztah.

Jak se počítá výnos mé investice?

Výnos počítáme na denní bázi. Počáteční datum, kdy začneme výnos počítat, je den, kdy Vaše peníze za fakturu dorazí na sběrný účet AKCENTY CZ. Poslední den, kdy se úrok počítá, je ten, kdy obdržíme platbu za fakturu od odběratele.

Jaká rizika přináší investování do faktur?

Nejde o standardní investiční produkt, proto je potřeba počítat s tím, že splacení investice je závislé na splatnosti faktury z obchodního styku. Může tedy běžně docházet k tomu, že odběratel splatí fakturu dříve nebo později než je splatnost faktury. Od toho se také odvíjí výše finálního výnosu. V obchodním styku může docházet k placení faktur až po splatnosti. Není výjimkou, že taková doba může být 30 až 60 dní. Na  Zalep.to je ovšem i tato doba úročená. Abyste si mohli udělat představu jak je na tom odběratel s placením faktur, je dobré se podívat na indikátor platební morálky společnosti Dun & Bradstreet, který najdete u detailu jednotlivých investic. Obchod s pohledávkami je spojen s riziky a může vést ke ztrátám. Měli byste proto důkladně zvážit veškerá rizika, než s obchodováním začnete.

Skóring Rating Roční úroková sazba Komentář
AAA 8 % Na odběratele i prodávajícího faktury se můžete spolehnout. Jejich výsledky jsou velmi pozitivní. Spolehlivé společnosti s bezproblémovou historií a dobrou reputací na trhu. Dalo by se téměř říct "sázka na jistotu".
AA 9 %
A 10 %
BBB 11 % Odběratel nebo prodávající faktury jsou firmy, které zažily už i horší roky, ale dlouhodobě fungují dobře. Historicky se mohl vyskytnout nějaký zádrhel, ale vždy se vše vyřešilo. Zajímavý výnos s akceptovatelným rizikem.
BB 12 %
B 13 %
CCC 14 % Na místě je jistá obezřetnost. Jde o velmi zajímavé výnosy, nicméně každý zajímavý výnos je spojen s určitým rizikem. Odběratel i prodávající faktury jsou prověření, ale je třeba počítat i s určitým prodlením se splatností.
CC 15 %
C 16 %
D Tyto firmy jsme po interním hodnocení na tržiště nepustili. Může se jednat o firmy, které mají nejasnou vlastnickou strukturu, obchodní kontrakt nereflektuje standardní činnost prodávající firmy, některá z firem má problémy se zadlužením, exekucí nebo insolvencí. Mezi vlastníky nebo v managementu firmy se mohou objevovat nedůvěryhodní lidé. Výsledky nebo platební morálka některé ze společností může být velmi špatná.
Nehodnocen Individuální Společnosti, které nemají stanovený rating, mezi ně patří zejména státní instituce či dohledové orgány státu, které vzhledem k povaze své činnosti nelze posoudit z pohledu bonity a finančního hospodaření.

Co se stane, když odběratel nezaplatí fakturu v termínu splatnosti?

Po dobu dalších 60 dní od termínu splatnosti se budeme ve spolupráci s původním majitelem faktury snažit přimět odběratele k zaplacení faktury. Po celou dobu se stále započítává stanovený úrok za každý den prodlení, takže roste i Váš výnos z investice. Pokud ani po uplynutí této lhůty odběratel nezaplatí, zahajujeme společné vymáhání s pomocí inkasní agentury. Zároveň máte právo od postupní smlouvy odstoupit, povinnost zaplacení faktury tak přejde na prodávajícího faktury (tzv. regresní faktoring).

Jak probíhá podpis smlouvy online? Co k tomu budu potřebovat?

Online podpis smlouvy o postoupení pohledávky potvrdíte prostřednictvím unikátního kódu, který Vám pošleme na telefonní číslo, které jste zadal v průběhu registrace.

Jak je to se zdaněním úrokových výnosů z investování do faktur?

Úrokový výnos získaný investicí na Zalep.to podléhá daňové sazbě ve výši 15 %. Hodnotu výnosů na Zalep.to uvádíme před zdaněním. Zdanění těchto zisků provedete ve svém ročním daňovém přiznání.

Jsou má osobní a finanční data v bezpečí?

Pravidla pro zpracování osobních údajů si můžete přečíst zde.

Jak se mohu spolehnout na to, že firmy prodávající faktury jsou důvěryhodné?

Produkt Zalep.to je nabízen pouze prověřeným klientům společnosti AKCENTA CZ. Jako investor máte vždy k dispozici finanční analýzu s reportem odběratele faktury. U jednotlivých obchodních případů je také k nahlédnutí kompletní dokumentace, které prokazují věrohodnost pohledávky.

Jak je Zalep.to regulované?

Zalep.to je produkt společnosti AKCENTA CZ, která patří mezi největší středoevropské platební instituce regulované Českou národní bankou.

Kam zasílám peníze? Co se s nimi následně děje?

Peníze za faktury posíláte na sběrné účty AKCENTY CZ. My je přeposíláme rovnou firmám, od kterých jste fakturu koupili. Stejně funguje i vrácení investice. Odběratel posílá peníze na náš sběrný účet a my je spolu s výnosem posíláme Vám. Jelikož zpravidla odkupujete 80 % hodnoty faktury, zbylou část peněz zašleme jako doplatek prodávajícímu faktury. Máme tak pod kontrolou, že dojde k včasnému převodu všech peněz, případně můžeme okamžitě začít řešit vzniklé problémy.

Za co přesně platím poplatek 10 % z výnosu?

V Zalep.to od AKCENTY CZ pro Vás agregujeme nabídku faktur k prodeji, ohodnotíme rizikovost obchodních případů, vyřídíme smluvní dokumentace a postaráme se o převody financí i o případné upomínání odběratele s pozdní platbou. Za tyto služby si necháme 10 % z výnosu z každé investice. Žádné další poplatky Vám už neúčtujeme.

Jak poznáte, že faktura je vystavena oprávněně?

Existenci a vznik pohledávky posuzujeme na základě podkladů od prodávajícího faktury, jako je objednávka, obchodní smlouva, protokol o převzetí zboží či služby a faktura. Pokud bychom měli nějaké pochybnosti, vše si nejdříve ověříme s prodávajícím faktury nebo u jeho odběratele.

Jaký je časový horizont jednotlivých investic?

Jde o krátkodobé investice, které Vašim volným finančním prostředkům ponechají solidní likviditu. Časový horizont obchodních případů se pohybuje v rozmezí 14 – 120 dní.

Co je to Interní platební účet (IPÚ)?

Interní platební účet je nástroj díky kterému lze realizovat odchozí platby, případně na něj platby přijímat a to jak tuzemské, tak zahraniční. Velmi efektivně ho lze použít také pro konverzi měn. IPÚ tedy funguje jako „peněženka“, kterou můžete nakreditovat ze svého bankovního účtu a ze které následně můžete investovat-nakupovat dostupné faktury na tržišti Zalep.to. Důležité v takovém případě je, aby byl na IPÚ dostatek prostředků pro realizaci investice. IPÚ je otevřen a veden zcela ZDARMA. Pro více informací k tomuto nástroji klikněte zde.

Po uzavření smlouvy jsem obdržel přihlašovací údaje do platformy Online Broker (OLB), k čemu se tato platforma používá?

Online Broker (OLB) je internetová platforma/internetové bankovnictví AKCENTY CZ, které lze využít pro obchodování s devízami a realizaci plateb. Prostřednictvím OLB tedy můžete mimo jiné zadávat platby ze svého IPÚ, kontrolovat zůstatky, či realizovat konverzi měn za zvýhodněné směnné kurzy, například pokud chcete investovat do faktur v cizí měně. Platforma Online Broker je pro Vás zcela zdarma, po uzavření Rámcové smlouvy je Vám služba automaticky aktivována. Více informací naleznete zde.

Jak investovat v cizích měnách?

Pokud se rozhodnete investovat – nakoupit fakturu - v cizí měně, máte dvě možnosti. Tou první je využití Vašeho bankovního účet k převodu (Doporučujeme, aby byl vedený v měně, ve které chcete investovat.). Tento bankovní účet je nutné mít zadaný v systému a to buď nahlášením již při uzavírání smlouvy, nebo následně prostřednictvím změnového formuláře. Druhou možností je využít platformu OLB, skrz kterou lze ovládat Interní platební účet (IPÚ) vedený v cizí měně a z něho provést úhradu. Pomocí OLB lze také cizí měnu velmi výhodně nakoupit.

Jak nainstalovat a proč používat mobilní aplikaci Zalep.to?

Mobilní aplikace Zalep.to je volně ke stažení na Google PlayApp Store. Výhodou mobilní aplikace je možnost investovat do faktur odkudkoliv, máte tak jistotu, že Vám neuteče žádná výhodná investice.

Zobrazit další dotazy Skrýt další dotazy