Proč investovat na Zalep.to?

Krátkodobá investice

Návratnost investice je průměrně 45 dní. Vždy investujete jen do faktur před splatností.

Diverzifikace

Rozšiřte své portfolio o nový typ likvidního aktiva, ke kterému měly dosud přístup převážně banky.

Peníze pod kontrolou

Nepotřebujete žádný speciální účet ani “peněženku”. Peníze máte u sebe, dokud se nerozhodnete investovat.


Důležité informace jasně a přehledně

Podmínky, které splňuje každý dlužník (odběratel)

  • jeho obrat je větší než 200 mil. Kč ročně,
  • není předlužený, v insolvenci nebo exekuci,
  • má jasnou vlastnickou strukturu.

Firmy, které nabízí faktury k prodeji

  • především malé a střední firmy,
  • se sídlem v České republice,
  • na trhu fungují už nejméně 1 rok,
  • jejich roční obrat je alespoň 1 milion Kč.

Co prověřujeme

DodavatelObchodní vztahOdběratel

>Co prověřujeme při hodnocení faktur

Hodnocení faktur vychází ze stejných principů jako u bank. Navíc jsme k tomu přidali moderní postupy, které neustále vylepšujeme a zrychlujeme.

Jak hodnotíme

Rating v Zalep.to indikuje, jak je dlužník resp. odběratel schopný splatit své závazky, tedy vaši investici do konkrétní faktury. Slouží vám pro orientační určení rizikovosti faktury. Tvoří ho kombinace:

Anašeho vlastního modelu hodnocení rizik

Bhodnocení externího partnera Bisnode

>Jak hodnotíme rizikovost faktur

Začněte investovat do faktur. Je to jednoduché.

Podpora za každé situace

Chceme, aby každá transakce proběhla hladce. Proto vám s registrací, investováním a s případným upomínáním odběratele, pomůže Iva z týmu Zalep.to.

Děkuji za váš kontakt. Co nevidět se s vámi spojíme.
Iva ze Zalep.to

Vyzkoušeli Zalep.to

Piero Šesták

„Projekty pro velké nadnárodní společnosti mají jedinou nevýhodu - dlouhou splatnost faktur. A jelikož na projektu bylo mnoho nákladových položek, které jsme museli nakoupit předem, tak pro všechny bylo příjemnější, když jsme dostali obratem proplacenou fakturu od Zalep.to. A navíc celý proces proběhl rychle a jednoduše, doporučuji.“

Piero Šesták, CEO Story TLRS

František Welek

„Na Zalep.to jsem rychle a hladce získal peníze namísto dlouhého čekání do splatnosti faktury. To mě nebaví a často brzdí v mém podnikání.“

František Welek, jednatel MEANDRIX CZECH, s.r.o.

Radim Hladiš

„Staráme se o desítky velkých a středních firem, a i když většina z nich platí včas, splatnosti faktur jsou někdy poměrně dlouhé. Zalep.to je pro nás optimální řešení jak udržet cash-flow v dobrém stavu.“

Radim Hladiš, CEO Playou

Co vás nejvíc zajímá

Jak se počítá výnos mé investice?

Výnos počítáme na denní bázi. Počáteční datum, kdy začneme výnos počítat, je den, kdy vaše peníze za fakturu dorazí na účet Zalep.to. Poslední den, kdy se úrok počítá, je ten, kdy obdržíme platbu za fakturu od odběratele.

Jaká rizika přináší investování do faktur?

Nejde o standardní investiční produkt, proto je potřeba počítat s tím, že splacení investice je závislé na splatnosti faktury z obchodního styku. Může tedy běžně docházet k tomu, že odběratel splatí fakturu dříve nebo později než je splatnost faktury. Od toho se také odvíjí výše finálního výnosu. V obchodním styku může docházet k placení faktur až po splatnosti. To může nabírat i období 30 až 60 dní. Na Zalep.to je ovšem i tato doba úročená. Abyste si mohli udělat představu jak je na tom odběratel s placením, je dobré se podívat na indikátor platební morálky společnosti Bisnode, který najdete u detailu jednotlivých investic.

Rating Roční úroková sazba Pravděpodobnost selhání Co to znamená?
3 % 0,00 % – 0,03 % Na odběratele i prodávajícího faktury se můžete spolehnout. Jejich výsledky jsou velmi pozitivní. Spolehlivé společnosti s bezproblémovou historií a dobrou reputací na trhu. Dalo by se téměř říct „sázka na jistotu“.
4,5 % 0,04 % – 0,09 %
6 % 0,10 % – 0,27 % Odběratel nebo prodávající faktury jsou firmy, které zažily už i horší roky, ale dlouhodobě fungují dobře. Historicky se mohl vyskytnout nějaký zádrhel, ale vždy se vše vyřešilo. Zajímavý výnos s akceptovatelným rizikem.
8 % 0,28 % – 0,71 %
11 % 0,72 % – 1,49 % Na místě je jistá obezřetnost. Jde o velmi zajímavé výnosy, nicméně každý zajímavý výnos je spojen s určitým rizikem, se kterým je třeba počítat. Odběratel i prodávající faktury jsou prověření, ale je třeba počítat i s určitým prodlením se splatností faktury
14 % 1,50 % – 2,69 %
CCC 2,70 % – 5,16 % Tyto firmy jsme po interním hodnocení na tržiště nepustili. Může se jednat o firmy, které mají nejasnou vlastnickou strukturu, obchodní kontrakt nereflektuje standardní činnost prodávající firmy, některá z firem má problémy se zadlužením, exekucí nebo insolvencí. Mezi vlastníky nebo v managementu firmy se mohou objevovat nedůvěryhodní lidé. Výsledky nebo platební morálka některé ze společností může být velmi špatná.
CC 5,17 % – 11,11 %
C 11,12 % – 99,99 %
D 100 %

Co se stane, když odběratel nezaplatí fakturu v termínu splatnosti?

Po dobu dalších 60 dní od termínu splatnosti se budeme ve spolupráci s původním majitelem faktury snažit přimět odběratele k zaplacení faktury. Po celou dobu se stále započítává stanovený úrok za každý den prodlení, takže roste i váš výnos z investice. Pokud ani po uplynutí této lhůty odběratel nezaplatí, zahajujeme společně vymáhání právní cestou. O vymoženou částku se poté rozdělíme. Vy získáte 65 % částky a Zalep.to 35 %.

Jak probíhá podpis smlouvy online? Co k tomu budu potřebovat?

Online podpis smlouvy o postoupení pohledávky potvrdíte prostřednictvím unikátního kódu, který vám pošleme na telefonní číslo, které jste zadal v průběhu registrace.

Jak je to se zdaněním úrokových výnosů z investování do faktur?

Úrokový výnos získaný investicí na Zalep.to podléhá daňové sazbě ve výši 15 %. Hodnotu výnosů na Zalep.to uvádíme před zdaněním. Na konci roku vám vždy zašleme přehled vašich investic a částku, kterou máte uvést do příslušné kolonky svého daňového přiznání.

Jsou má osobní a finanční data v bezpečí?

Každého, kdo využívá Zalep.to, jsme důkladně prověřili a uzavřeli s ním smlouvu, že bude informace využívat jen pro svá investiční rozhodnutí a nebude je šířit mimo Zalep.to. Pokud investujete do faktur, vaše jméno bude znát firma, od které fakturu koupíte. Jinak vaše osobní údaje ani finanční data nemůže vidět nikdo kromě týmu Zalep.to.

Jakékoli nakládání s osobními údaji podléhá zejména zákonu č. 101/2000, Sb., o ochraně osobních údajů a my si klademe velký důraz na to, aby veškeré naše aktivity byly v souladu s tímto zákonem.

Proč potřebujete doklady totožnosti k mému ověření?

Povinnost ověřit vaši totožnost nám ukládá legislativa. Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nám zakazuje umožnit finanční transakce anonymním zákazníkům. Zároveň tak bráníme praní špinavých peněz a udržujeme kontrolu nad tím, kdo si může prohlížet citlivá data našich zákazníků.

Jak se mohu spolehnout na to, že firmy prodávající faktury jsou důvěryhodné?

Než umožníme firmě prodávat své faktury, pečlivě ji, její vlastníky a management prověříme. Jako investor máte vždy k dispozici finanční analýzu s reportem odběratele a prodávajícího faktury. Data nám poskytuje společnost Bisnode. Dostanete také smlouvu, nebo objednávku, doklady o převzetí zboží či služby a fakturu. To jsou doklady, které prokazují vznik a existenci pohledávky.

Jak je Zalep.to regulované?

Zalep.to je regulované Českou národní bankou, stejně jako jakákoli jiná finanční instituce či banka. Prošli jsme jejím přísným posudkovým procesem a jsme nyní u ČNB zaregistrovaní jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu. Nadále máme také povinnost řídit se regulacemi ČNB.

Kam zasílám peníze? Co se s nimi následně děje?

Peníze za faktury posíláte na sběrné účty Zalep.to. My je přeposíláme rovnou firmám, od kterých jste fakturu koupili. Stejně funguje i vrácení investice - odběratel posílá peníze na náš sběrný účet a my je spolu s výnosem posíláme vám. A zbytek peněz zašleme jako doplatek prodávajícímu faktury.

Máme tak pod kontrolou, že dojde k včasnému převodu všech peněz, případně můžeme okamžitě začít řešit vzniklé problémy.

Naše sběrné účty jsou vedeny na účtech velkých bankovních institucí a striktně oddělené od provozních účtů společnosti True Finance s.r.o. provozující službu Zalep.to.

Za co přesně platím poplatek 10 % z výnosu?

V Zalep.to pro vás agregujeme nabídku faktur k prodeji, ohodnotíme rizikovost obchodních případů, vyřídíme smluvní dokumentace a postaráme se o převody financí i o případné upomínání odběratele s pozdní platbou. Za tyto služby si necháme 10 % z výnosu z každé investice. Žádné další poplatky vám už neúčtujeme.

Jak poznáte, že faktura je vystavena oprávněně?

Existenci a vznik pohledávky posuzujeme na základě podkladů od prodávajícího faktury, jako je objednávka, obchodní smlouva, protokol o převzetí zboží či služby a faktura. Pokud nebude něco sedět, vše si nejdříve ověříme s ním a nebo u jeho odběratele.

Zobrazit další dotazy Skrýt další dotazy