Proč řešit cash-flow se Zalep.to?

Žádné papírování

Nezbrzdí vás složité papírování ani nutnost ručit majetkem či směnkou. Do 5 dnů od nahrání podkladů máte peníze.

Transparentně

Žádné skryté poplatky, podmínky ani složité smlouvy. Ve všem, co děláme, jsme přímí a srozumitelní.

Jdeme s dobou

V roce 2017 se dá cash-flow financovat jednoduše a online. Třeba jako pronajmout pokoj na Airbnb.

Důležité informace jasně a přehledně

Prodejte u nás faktury

 • před splatností,
 • se splatností do 90 dní,
 • v hodnotě 50 000 až 2 miliony Kč,
 • od firem, které vám diktují dlouhé doby splatnosti.

Nemůžeme přijmout faktury

 • zálohové,
 • po splatnosti,
 • se vzájemným zápočtem,
 • se zákazem postoupení.
 

Podmínky, které musíte splnit

 • jste OSVČ, s.r.o., nebo a.s.,
 • máte sídlo v České republice,
 • realizujete roční obrat alespoň 1 milion Kč,
 • působíte na trhu minimálně 1 rok,
 • dodáváte zboží nebo služby jiným firmám.

Kolik vás to bude stát

Obdržíte po prodeji
(80%)
80 000
Cena financovávní Minimální a maximální částka, na kterou vás prodej faktury vyjde. Skládá se z úroku podle ratingu faktury a poplatku Zalep.to. 2 000 - 3 467
Doplacení zbylé části Minimální a maximální částka, kterou vám pošleme, až odběratel zaplatí fakturu, snížená o úrok podle ratingu faktury. 18 000 - 16 533
Chci prodat fakturu

Z částky, kterou obdržíte po prodeji si v Zalep.to ponecháme 2 % jako odměnu za svojí práci. A to je vše.

Co udělat, abyste získali peníze

Podpora za každé situace

Chceme, aby každá transakce proběhla hladce. Proto vám s registrací, nahráním faktur i s případným upomínáním odběratele, pomůže Vašek nebo Tomáš z týmu Zalep.to.

Děkuji za váš kontakt. Co nevidět se s vámi spojíme.
Vašek ze Zalep.to

Vyzkoušeli Zalep.to

Piero Šesták

„Projekty pro velké nadnárodní společnosti mají jedinou nevýhodu - dlouhou splatnost faktur. A jelikož na projektu bylo mnoho nákladových položek, které jsme museli nakoupit předem, tak pro všechny bylo příjemnější, když jsme dostali obratem proplacenou fakturu od Zalep.to. A navíc celý proces proběhl rychle a jednoduše, doporučuji.“

Piero Šesták, CEO Story TLRS

František Welek

„Na Zalep.to jsem rychle a hladce získal peníze namísto dlouhého čekání do splatnosti faktury. To mě nebaví a často brzdí v mém podnikání.“

František Welek, jednatel MEANDRIX CZECH, s.r.o.

Radim Hladiš

„Staráme se o desítky velkých a středních firem, a i když většina z nich platí včas, splatnosti faktur jsou někdy poměrně dlouhé. Zalep.to je pro nás optimální řešení jak udržet cash-flow v dobrém stavu.“

Radim Hladiš, CEO Playou

Co vás nejvíc zajímá

Co je rating faktury?

Rating je v Zalep.to orientační ukazatel toho, jak je dlužník, tedy odběratel faktury schopný splatit své závazky, potažmo vklad investora. Slouží jako indikátor rizikovosti faktury. Na jeho základě také určujeme úrokovou sazbu, za kterou je možné fakturu prodat.

Rating Úroková sazba (p.a.)
3 %
4,5 %
6 %
8 %
11 %
14 %

Co rating faktury ovlivňuje?

Vaše faktury hodnotíme podle několika parametrů:

 1. Ověřujeme pravost faktury a veškerých podkladů.
 2. Hodnotíme společnost, které fakturujete. Zajímá nás především její platební morálka, historie, aktuální ekonomický stav či důvěryhodnost.
 3. Zajímáme se i o vaši společnost. Podobně jako u vašeho odběratele nás zajímá váš aktuální ekonomický stav, historie a platební morálka.

Proč raději zvolit Zalep.to, než bankovní produkt jako například kontokorent?

Nejlépe vám na tuto otázku odpovíme srovnávací tabulkou:

Úroková sazba Poplatky Další podmínky Zajištění
Kontokorent 12 - 18 % p.a. 150,- Kč/měsíc Vedení běžného účtu, kdy čtvrtletní obrat musí být v hodnotě 150 % sjednaného kontokorentu. Od vyšších limitů kontokorentu (např. 500.000,- Kč) je nutné zajištění směnkou.
Zalep.to 3 - 14 % p.a. 2 % z výše financování NE NE

Jak se počítá úrok za prodanou fakturu?

Úrok počítáme na denní bázi. Počáteční datum, kdy začneme úrok počítat, je den, kdy peníze od investora za vaší fakturu dorazí na účet Zalep.to. Poslední den, kdy se úrok počítá, je ten, kdy obdržíme platbu za fakturu od odběratele.

Co když můj odběratel pošle peníze na můj účet místo Zalep.to?

Nic se neděje. Prostě všechny peníze pošlete na účet, ze kterého jste obdrželi platbu za prodej faktury. My peníze následně přerozdělíme tak, jak to má být.

Co se stane, když můj odběratel fakturu nezaplatí, nebo zaplatí později?

Pokud odběratel fakturu nezaplatí do dne její splatnosti, spojíme se s vámi. Když budete chtít, pomůžeme vám formou telefonických a e-mailových připomínek vašeho odběratele přimět k zaplacení. Po dobu 60 dní, vám nebudeme účtovat navíc žádné poplatky, nebo penále. Za každý den zpoždění se ale bude počítat úrok stanovený na začátku. Pokud ani po uplynutí této lhůty váš odběratel peníze nesplatí, zahájíme společné vymáhání právní cestou.

Co když mám v podmínkách se svým odběratelem zákaz postupování pohledávek?

Mrzí nás to, ale v takovém případě svou fakturu prodat nesmíte. Její postoupení by nebylo platné. Zkuste se se svým odběratelem domluvit na úpravě obchodních podmínek. Postupování pohledávek je velkými podniky ve vyspělých zemích zcela běžně využívaným finančním nástrojem.

Jsou má osobní a finanční data v bezpečí?

Každého, kdo využívá Zalep.to, jsme důkladně prověřili a uzavřeli s ním smlouvu, že bude informace využívat jen pro svá investiční rozhodnutí a nebude je šířit mimo Zalep.to. Informace o vás a vašich fakturách uvidí pouze lidé registrovaní v Zalep.to. Investoři je potřebují znát, aby se mohli rozhodovat o svých investicích.

Jakékoli nakládání s osobními údaji podléhá zejména zákonu č. 101/2000, Sb., o ochraně osobních údajů a my si klademe velký důraz na to, aby veškeré naše aktivity byly v souladu s tímto zákonem.

Proč potřebujete doklady totožnosti k mému ověření?

Povinnost ověřit vaši totožnost nám ukládá legislativa. Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nám zakazuje umožnit finanční transakce anonymním zákazníkům. Zároveň tak bráníme praní špinavých peněz a potvrzujete nám, že jste oprávněn jednat za společnost.

Kdo jsou investoři?

Investoři jsou lidé jako vy, kteří chtějí nově zhodnotit své finance a zároveň vám pomoci s podnikáním.

Jak je Zalep.to regulované?

Zalep.to je regulované Českou národní bankou, stejně jako jakákoli jiná finanční instituce či banka. Prošli jsme jejím přísným posudkovým procesem a jsme nyní u ČNB zaregistrovaní jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu. Nadále máme také povinnost řídit se regulacemi ČNB.

Kam bude platit odběratel mé faktury?

Když na Zalep.to prodáte svou fakturu, připravíme pro vašeho odběratele Oznámení o postoupení pohledávky. Tím ho informujete, že jste fakturu prodali v rámci Zalep.to a jak se mění platební údaje.

Jak poznáte, že faktura je vystavena oprávněně?

Existenci a vznik pohledávky posuzujeme na základě podkladů, které nám nahrajete, jako je objednávka, obchodní smlouva, protokol o převzetí zboží či služby a faktura. Pokud nebude něco sedět, vše si nejdříve ověříme s vámi nebo přímo u vašeho odběratele.

Jaký je rozdíl mezi ukazatelem ceny % z faktury a úrokem % p.a.?

Ukazatel % z faktury vám říká, kolik vás celkem bude stát prodej faktury na Zalep.to. Je to součet úroku a poplatku pro Zalep.to. Dopředu si tak můžete spočítat, kolik peněz dostanete. Například když prodáte fakturu na 100 000 Kč, na konci dostanete za fakturu celkem 97 000 Kč. Nejde ale o úrok p.a.

Úrok % p.a. je ukazatel určený především investorům. Udává jejich výnos z vložené investice. Jde ale o roční výnos, konkrétní částka se určuje až podle délky trvání investice. Vy můžete úrok % p.a. využít k porovnání cen za financování u Zalep.to s jinými formami financování.

Zobrazit další dotazy Skrýt další dotazy