Dlaczego inwestować na Zalep.to?

Inwestycje krótkoterminowe

Średni zwrot z inwestycji wynosi 45 dni. Inwestujesz zawsze tylko w faktury przed terminem płatności.

Dywersyfikacja

Rozszerz swój portfel o nowy rodzaj płynnych aktywów, do których do tej pory miały dostęp głównie banki.

Pieniądze pod kontrolą

Tylko Ty decydujesz, w którą fakturę zainwestujesz. Wybierasz przypadek biznesowy w oparciu o swój profil ryzyka i opcje inwestycyjne.


Ważne informacje w jasny i przejrzysty sposób

Warunki, które musi spełnić każdy dłużnik (odbiorca)

  • zweryfikowany odbiorca na podstawie modelu scoringowego
  • nie jest nadmiernie zadłużony, niewypłacalny lub w egzekucji
  • ma wystarczającą zdolność kredytową, aby określić ryzykowność roszczenia
  • spłaca swoje zobowiązania nie później niż 2 tygodnie po terminie płatności
  • ma jasną strukturę własności

Firmy oferujące faktury na sprzedaż

  • zweryfikowani klienci spółki AKCENTA CZ
  • głównie małe i średnie przedsiębiorstwa
  • dostarczają towary lub usługi firmom posiadającym zdolność kredytową

Co sprawdzamy

DostawcaRelacje biznesoweOdbiorca

>Co prověřujeme při hodnocení faktur

Ocena faktur opiera się na tych samych zasadach, co w przypadku banków. Do tego dodaliśmy jeszcze nowoczesne procesy, które stale ulepszamy i przyspieszamy.

Jak oceniamy

Rating w Zalep.to wskazuje, na ile dłużnik lub odbiorca jest w stanie spłacić swoje zobowiązania, tzn. Twoją inwestycję w konkretną fakturę. Pomaga Ci w orientacji co do ryzyka związanego z fakturą. Składa się z kombinacji:

Anaszego własnego modelu oceny ryzyka

Bocena partnera zewnętrznego Dun&Bradstreet

>Jak hodnotíme rizikovost faktur

Dokumenty potwierdzające istnienie i pochodzenie roszczenia

Weryfikacja niewypłacalności, windykacja i długi spółek

Weryfikacja właścicieli i kierownictwa

Metody analizy finansowej

Moralność płatnicza odbiorcy

I wiele więcej

Zacznij inwestować w faktury. To proste.

Wsparcie w każdej sytuacji

Chcemy, aby każda transakcja przebiegała sprawnie. Dlatego nasz zespół Zalep.to pomoże Ci w rejestracji, inwestowaniu i ewentualnym upominaniu odbiorcy.

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się do Ciebie odezwiemy.
Zespół Zalep.to

Co Cię najbardziej interesuje

Co to jest użytkownik DEMO?

Zostaniesz użytkownikiem DEMO platformy po założeniu konta i zaakceptowaniu warunków handlowych. Masz dostęp do podstawowego interfejsu platformy, możesz zobaczyć otwarte i historyczne przypadki biznesowe, w tym podstawowe dane, jak wartość inwestycji, rentowność i termin płatności, ale zamiast nazwy dłużnika (odbiorcy) widzisz tylko branżę, w której działa. Aby móc zacząć inwestować na platformie, musisz przejść przez cały proces rejestracji, po zakończeniu którego nawiążesz z nami stosunek umowny.

Jak obliczany jest zwrot z mojej inwestycji?

Stopę zwrotu obliczamy codziennie. Datą początkową, od której zaczniemy ją obliczać, jest dzień, w którym Twoje pieniądze za fakturę wpłyną na konto odbiorcze AKCENTA CZ. Ostatnim dniem naliczania odsetek jest dzień otrzymania przez nas płatności za fakturę od odbiorcy.

Jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem w faktury?

Nie chodzi tu o standardowy produkt inwestycyjny, dlatego należy wziąć pod uwagę, że spłata inwestycji jest uzależniona od terminu płatności faktury handlowej. Może się zatem często zdarzać, że odbiorca zapłaci fakturę wcześniej lub później niż stanowi termin jej płatności. Od tego zależy również wysokość ostatecznego zwrotu. W ramach transakcji handlowych może dochodzić do spłaty faktur po terminie. Nie jest niczym wyjątkowym, że okres ten może wynosić od 30 do 60 dni. Na Zalep.to okres ten jest jednak również oprocentowany. Aby zorientować się, jak odbiorca radzi sobie z opłacaniem faktur, warto spojrzeć na wskaźnik morale płatności spółki Dun & Bradstreet, który można znaleźć w szczegółach każdej inwestycji. Obrót wierzytelnościami wiąże się z ryzykiem i może prowadzić do strat. Dlatego przed rozpoczęciem należy dokładnie rozważyć wszystkie ryzyka.

Scoring Rating Roczna stopa procentowa Komentarz
AAA 8 % Możesz polegać zarówno na odbiorcy, jak i sprzedawcy faktury. Ich wyniki są bardzo pozytywne. Wiarygodne firmy z bezproblemową historią i dobrą reputacją na rynku. Można by wręcz powiedzieć, że to „zakład na pewniaka”.
AA 9 %
A 10 %
BBB 11 % Odbiorcą lub sprzedawcą faktury są firmy, które miewały gorsze lata, ale długoterminowo funkcjonują dobrze. W przeszłości mogły wystąpić jakieś problemy, ale zawsze udawało się je rozwiązać. Interesujący zysk przy akceptowalnym ryzyku.
BB 12 %
B 13 %
CCC 14 % Należy zachować pewną ostrożność. Są to bardzo interesujące zwroty, ale każdy interesujący zwrot wiąże się z pewnym ryzykiem. Zarówno odbiorca, jak i sprzedawca faktury zostali sprawdzeni, ale należy liczyć się nawet z pewnym opóźnieniem w płatności.
CC 15 %
C 16 %
D Tych firm po ocenie wewnętrznej nie wpuściliśmy na rynek. Mogą to być firmy, które mają niejasną strukturę własności, umowa handlowa nie odzwierciedla standardowej działalności firmy sprzedającej, któraś z firm ma problemy z zadłużeniem, windykacją lub niewypłacalnością. Wśród właścicieli lub kierownictwa firmy spółki mogą znajdować się osoby niegodne zaufania. Wyniki lub moralność płatnicza niektórych firm mogą być bardzo słabe.
Brak oceny Indywidualne Spółki, które nie mają ustalonego ratingu, należą do nich w szczególności instytucje państwowe lub państwowe organy nadzoru, które ze względu na charakter swojej działalności nie mogą być oceniane pod kątem zdolności kredytowej i zarządzania finansami.

Co się stanie, jeśli odbiorca nie zapłaci faktury w terminie?

Przez kolejne 60 dni po terminie płatności będziemy współpracować z pierwotnym właścicielem faktury, aby spróbować skłonić odbiorcę do jej opłacenia. Przez cały czas naliczane są odsetki za każdy dzień spóźnienia, więc Twój zwrot z inwestycji także wzrasta. Jeśli odbiorca nie zapłaci nawet po tym okresie, rozpoczynamy wspólną windykację z pomocą agencji windykacyjnej. Jednocześnie masz prawo odstąpić od Umowy cesji, obowiązek zapłaty faktury przejdzie wtedy na sprzedawcę faktury (tzw. faktoring z regresem).

Jak wygląda podpisywanie umowy online? Czego będę to tego potrzebować?

Podpisanie Umowy cesji należności online zostanie potwierdzone za pomocą unikalnego kodu, który wyślemy na numer telefonu podany podczas rejestracji.

Co z opodatkowaniem przychodów z odsetek od inwestycji w faktury?

Dochód z odsetek uzyskany z inwestycji w Zalep.to podlega opodatkowaniu według stawki 15 %. Wartość przychodów na Zalep.to podajemy przed opodatkowaniem. Podatek od tych zysków naliczysz w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.

Czy moje dane osobowe i finansowe są bezpieczne?

Zasady przetwarzania danych osobowych można przeczytać tutaj.

Czy mogę polegać na tym, że firmy sprzedające faktury są godne zaufania?

Produkt Zalep.to jest oferowany wyłącznie zweryfikowanym klientom spółki AKCENTA CZ. Jako inwestor zawsze masz do dyspozycji analizę finansową wraz z raportem odbiorcy faktury. Dla poszczególnych przypadków biznesowych dostępna jest również do wglądu pełna dokumentacja udowadniająca wiarygodność roszczenia.

W jaki sposób Zalep.to jest regulowane?

Zalep.to jest produktem spółki AKCENTA CZ, jednej z największych środkowoeuropejskich instytucji płatniczych regulowanych przez Czeski Bank Narodowy.

Gdzie wysłać pieniądze? Co dzieje się z nimi później?

Pieniądze za faktury wysyłane są na konta windykacyjne AKCENTA CZ. My przekazujemy je bezpośrednio do firm, od których kupiłeś fakturę. Tak samo działa także zwrot z inwestycji. Odbiorca przesyła pieniądze na nasze konto odbiorcze, a my wysyłamy je do Ciebie wraz z przychodem. Ponieważ zazwyczaj kupujesz 80 % wartości faktury, pozostałe pieniądze wyślemy jako dopłatę sprzedawcy faktury. W ten sposób mamy pod kontrolą, że wszystkie pieniądze zostaną przelane na czas lub możemy natychmiast rozpocząć rozwiązywanie pojawiających się problemów.

 Za co dokładnie płacę opłatę w wysokości 10 %?

W Zalep.to od spółki AKCENTA CZ agregujemy oferty faktur do sprzedaży, oceniamy stopień ryzyka przypadków biznesowych, obsługujemy dokumentację umowną i zajmujemy się przelewem środków i ewentualnymi przypomnieniami odbiorcy o opóźnieniach w płatności. Za te usługi zatrzymujemy 10 % zwrotu z każdej inwestycji. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.

Jak sprawdzić, czy faktura jest wystawiona prawidłowo?

 

Istnienie i powstanie roszczenia oceniamy na podstawie dokumentów pochodzących od sprzedającego fakturę, takich jak zamówienie, umowa handlowa, protokół odbioru towaru lub usługi oraz faktura. W razie jakichkolwiek wątpliwości najpierw kontaktujemy się ze sprzedawcą faktury lub jego odbiorcą.

Jaki jest horyzont czasowy poszczególnych inwestycji?

Chodzi o inwestycje krótkoterminowe, które zapewniają solidną płynność Twoim wolnym środkom finansowym. Horyzont czasowy przypadków biznesowych wynosi od 14 do 120 dni.

Co to jest Wewnętrzny Rachunek Płatniczy (WRP)?

Wewnętrzny Rachunek Płatniczy to narzędzie, które pozwala na dokonywanie płatności wychodzących lub otrzymywanie na niego płatności, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Można je również bardzo skutecznie wykorzystywać do konwersji walut. WRP działa zatem jako „portfel”, który można zasilić z konta bankowego i z którego można następnie inwestować – kupować dostępne faktury na rynku Zalep.to. W takim przypadku ważne jest, aby na WRP były wystarczające środki na dokonanie inwestycji. WRP otwiera się i prowadzi całkowicie BEZPŁATNIE. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego narzędzia, kliknij tu.

Po zawarciu umowy otrzymałem dane logowania do platformy Online Broker (OLB), do czego służy ta platforma?

Online Broker (OLB) to platforma internetowa/bankowość internetowa należąca do AKCENTA CZ, której można użyć do handlu walutami i dokonywania płatności. Za pośrednictwem OLB można więc między innymi wprowadzać płatności z WRP, sprawdzać salda lub dokonywać konwersji walut po preferencyjnych kursach wymiany, na przykład jeśli chce się inwestować w faktury w obcej walucie. Platforma Online Broker jest dla Ciebie całkowicie bezpłatna, po zawarciu Umowy Ramowej usługa będzie aktywowana automatycznie. Więcej informacji można znaleźć tutaj

Jak inwestować w walutach obcych?

Jeśli zdecydujesz się zainwestować – kupić fakturę – w obcej walucie, masz dwie możliwości. Pierwszą z nich jest użycie do przelewu swojego konta bankowego (zalecamy, aby było ono w walucie, w której chcesz zainwestować). Ten rachunek bankowy trzeba mieć wprowadzony do systemu, przez zgłoszenie w momencie zawierania umowy lub później za pośrednictwem formularza zmiany. Drugą możliwością jest skorzystanie z platformy OLB, za pośrednictwem której można kontrolować Wewnętrzny Rachunek Płatniczy (WRP) prowadzony w walucie obcej i z niego dokonać płatności. Za pomocą OLB można także bardzo wygodnie kupić walutę obcą.

Jak zainstalować aplikację mobilną Zalep.to i jak z niej korzystać?

Aplikację mobilną Zalep.to można pobrać bezpłatnie z Google Play App Store. Zaletą aplikacji mobilnej jest możliwość inwestowania w faktury z dowolnego miejsca, dzięki czemu masz pewność, że nie przegapisz żadnej zyskownej inwestycji.

Pokaż więcej pytań Ukryj pozostałe pytania