Dlaczego warto rozliczać swoje finanse z Zalep.to?

Bez zbędnej roboty papierkowej

Nie powstrzymają Cię skomplikowane formalności ani konieczność ręczenia majątkiem lub wekslem.

Szybko

W ciągu 24 godzin od przesłania dokumentów otrzymasz pieniądze. Przy założeniu, że faktura znajdzie swojego inwestora.

Przejrzyście

Żadnych ukrytych opłat i skomplikowanych warunków. We wszystkim, co robimy jesteśmy bezpośredni i zrozumiali.

Ważne informacje w jasny i przejrzysty sposób

Sprzedaj u nas faktury

 • przed terminem płatności
 • z terminem płatności do 120 dni
 • o minimalnej wartości 2 000 PLN
 • od firm, które narzucają Ci długie okresy płatności

Nie możemy przyjmować faktur

 • zaliczkowych
 • po terminie płatności
 • z rozliczeniem wzajemnym
 • z zakazem cesji
 

Warunki, które musisz spełnić

 • jesteś osobą samozatrudnioną, spółką z o.o. lub s.a.
 • dostarczasz towary lub usługi innym firmom
 • masz podpisaną Umowę Ramową ze spółką AKCENTA CZ
  oraz Aneks do tej umowy
 • Twój odbiorca jest firmą posiadającą zdolność kredytową,
  co weryfikujemy w każdym przypadku biznesowym

Ile Cię to będzie kosztować?

Otrzymasz po sprzedaży
(80% - 1,6% opłaty Zalep.to)
7 872 PLN
Całkowity koszt finansowania
Minimalna i maksymalna kwota sprzedaży faktury. Składają się na nią odsetki zgodne z ratingiem faktury oraz opłata Zalep.to.
168 - 315 PLN
Dopłata pozostałej części
Minimalna i maksymalna kwota, którą Ci prześlemy, gdy odbiorca zapłaci fakturę, pomniejszona o odsetki oparte na ratingu faktury.
1 832 - 1 685 PLN
Chcę sprzedać fakturę

Co zrobić, aby otrzymać pieniądze

Wsparcie w każdej sytuacji

Chcemy, aby każda transakcja przebiegała sprawnie. Dlatego nasz zespół Zalep.to pomoże Ci w rejestracji, przesłaniem faktur i ewentualnym upominaniu odbiorcy.

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się do Ciebie odezwiemy.
Zespół Zalep.to

Co Cię najbardziej interesuje

Co to jest użytkownik DEMO?

Zostaniesz użytkownikiem DEMO platformy po założeniu konta i zaakceptowaniu warunków handlowych. Daje to dostęp do podstawowego interfejsu platformy i możliwość wstawienia swojej faktury (i innych dokumentów, jak na przykład dowód dostawy) w celu uzyskania orientacyjnej oferty. W ten sposób przed zawarciem umowy z nami możesz się bezpłatnie dowiedzieć, czy produkt Zalep.to jest dla Ciebie wystarczająco interesujący. Aby w pełni korzystać z platformy i oferować swoje roszczenia na rynku, musisz przejść przez cały proces rejestracji, który nie jest jednak wcale skomplikowany.

Co to jest rating faktury?

W Zalep.to rating jest orientacyjnym wskaźnikiem zdolności dłużnika, tzn. odbiorcy faktury, do spłaty swoich zobowiązań, czyli wkładu inwestora. Służy jako wskaźnik ryzykowności faktury. Na tej podstawie określamy również stopę procentową, za którą fakturę można sprzedać.

Rating Roczna stopa procentowa
8 %
9 %
10 %
11 %
12 %
13 %
14 %
15 %
16 %

Co wpływa na rating faktury?

Oceniamy Twoje faktury na podstawie kilku parametrów:

 1. Weryfikujemy autentyczność faktury i wszystkich dokumentów.
 2. Oceniamy firmę, której wystawiasz fakturę. Interesuje nas przede wszystkim jej moralność płatnicza, historia, obecny stan ekonomiczny czy wiarygodność.
 3. Interesujemy się również Twoją firmą. Podobnie jak w przypadku Twojego odbiorcy, interesuje nas aktualny stan ekonomiczny, historia i moralność płatnicza.

Dlaczego warto wybrać Zalep.to zamiast produktu bankowego, takiego jak debet w rachunku bieżącym?

 • szybciej,
 • bez obowiązku dodatkowych zabezpieczeń (np. weksel właściciela, nieruchomość),
 • bez zbędnej biurokracji,
 • nie ma potrzeby zmieniać konta w dotychczasowym banku,
 • ani spełniać warunków minimalnych obrotów na konkretnym rachunku bankowym.

Jak naliczane są odsetki od sprzedanej faktury?

Odsetki, czyli wynagrodzenie inwestora, obliczamy codziennie. Datą początkową naliczania odsetek jest dzień, w którym pieniądze od inwestora za Twoją fakturę wpłyną na konto AKCENTA CZ. Ostatnim dniem naliczania odsetek jest dzień otrzymania przez nas płatności za fakturę od odbiorcy.

Co jeśli mój odbiorca prześle pieniądze na moje konto zamiast na Zalep.to?

Nic się nie dzieje. Po prostu wyślij wszystkie pieniądze na konto AKCENTA CZ, z którego otrzymałeś płatność za sprzedaż faktury. My następnie dzielimy pieniądze tak, jak określono w warunkach produktu.

Co się stanie, jeśli mój odbiorca nie zapłaci faktury lub zapłaci ją z opóźnieniem?

Jeśli odbiorca nie zapłaci faktury w terminie, skontaktujemy się z Tobą. Jeśli chcesz, pomożemy Ci skłonić odbiorcę do zapłaty za pomocą przypomnień telefonicznych i e-mailowych. Przez 60 dni nie będziemy naliczać żadnych dodatkowych opłat ani kar. Za każdy dzień opóźnienia będą jednak określone na początku odsetki. Jeśli odbiorca nie zapłaci nawet po upływie tego okresu, rozpoczniemy wspólną windykację drogą prawną. Należy jednak wziąć pod uwagę, że inwestor ma prawo odstąpić po tym terminie od Umowy cesji, a Ty będziesz musiał zwrócić mu kwotę finansowania (tzw. faktoring z regresem).

Co jeśli w warunkach umowy z odbiorcą mam zakaz cesji należności?

Przykro nam, ale w takim przypadku nie możesz sprzedawać faktury. Jej cesja nie byłaby ważna. Spróbuj negocjować z odbiorcą dostosowanie warunków handlowych. Cesja należności jest instrumentem finansowym powszechnie stosowanym przez duże firmy w krajach rozwiniętych.

Jakie dane z faktur będą publikowane na rynku?

Dostęp do rynku faktur mają wyłącznie inwestorzy, którzy zawarli z nami umowę i są zobowiązani do zachowania poufności. Jednocześnie wrażliwe dane będą na rynku faktur ukryte. W przypadkach biznesowych widoczne będą tylko dane odbiorcy, data wystawienia, termin płatności i wartość faktury.

Kim są inwestorzy?

Inwestorzy to osoby, które chcą wykorzystać swoje wolne środki. Dla nich nasz rynek faktur jest alternatywą lub uzupełnieniem tradycyjnych instrumentów rynku kapitałowego.

W jaki sposób Zalep.to jest regulowane?

Zalep.to jest produktem spółki AKCENTA CZ, jednej z największych środkowoeuropejskich instytucji płatniczych. Jest ona w pełni regulowana przez Czeski Bank Narodowy.

Gdzie zapłaci odbiorca mojej faktury?

Gdy sprzedajesz swoją fakturę na Zalep.to, przygotujemy Zawiadomienie o cesji dla Twojego odbiorcy. W ten sposób poinformujesz go o sprzedaży faktury w ramach Zalep.to i zmianie danych do płatności.

Jak sprawdzić, czy faktura jest wystawiona prawidłowo?

Oceniamy istnienie i powstanie roszczenia na podstawie dokumentów, które przesyłasz do naszego systemu. Należą do nich na przykład zamówienie, umowa handlowa, protokół odbioru towarów lub usług oraz faktura. Gdybyśmy mieli jakiekolwiek wątpliwości, najpierw sprawdzimy wszystko z Tobą lub, za Twoją zgodą, bezpośrednio z Twoim odbiorcą.

Jaka jest różnica między wskaźnikiem ceny % faktury a odsetek % p.a.?

Wskaźnik % z faktury informuje o całkowitym koszcie sprzedaży faktury na Zalep.to. Jest to suma odsetek i opłat dla Zalep.to. Na podstawie terminu płatności Twojej faktury możesz więc z góry obliczyć, ile pieniędzy otrzymasz. Na przykład, jeśli sprzedasz fakturę za 10 000 PLN, na koniec otrzymasz za nią łącznie 9 800 PLN. Ale nie chodzi tu o oprocentowanie p.a.

Odsetki % p.a. to wskaźnik przeznaczony przede wszystkim dla inwestorów. Wskazuje on ich zwrot z inwestycji. Jest to jednak zwrot roczny, a konkretna kwota zależy wyłącznie od czasu trwania inwestycji. Można użyć stopy procentowej % p.a., aby porównać koszt finansowania w Zalep.to z innymi formami finansowania.

Jestem klientem AKCENTA CZ, co mam zrobić, aby móc korzystać z produktu?

Proces rejestracji aktualnych klientów spółki AKCENTA CZ jest bardzo prosty i można go podzielić na trzy powiązane kroki:

 1. Wybierz, kto będzie działał w Twoim imieniu na rynku, ta osoba musi mieć również uprawnienia dostępu do OLB.
 2. Rejestrujesz się na platformie Zalep.to.
 3. Po wypełnieniu obowiązkowych pól procesu rejestracji sprawdzimy wprowadzone dane i wygenerujemy aneks do Umowy Ramowej z AKCENTA CZ, który podpiszesz na platformie za pomocą kodu SMS.

Czy mogę scedować należność od zagranicznego klienta?

Tak, możesz. Zakładamy, że Twój zagraniczny klient ma wystarczającą zdolność kredytową, aby spełniać warunki publikacji należności na rynku faktur. Zdolność kredytowa oceniana jest dla każdego konkretnego przypadku biznesowego.

Jaka jest różnica między Zalep.to a faktoringiem bankowym?

Produkt Zalep.to jest w odróżnieniu od tradycyjnego faktoringu elastyczny, ponieważ nie musisz cedować wszystkich należności od jednego odbiorcy, ale możesz wybrać dowolną fakturę, którą chcesz sfinansować.

Odwracamy tradycyjny model i analizujemy ryzyko w zależności od klienta. Produkt Zalep.to może być też wykorzystywane przez podmioty, które nie miałyby dostępu do faktoringu bankowego ze względu na niewystarczającą zdolność kredytową, krótką historię lub niskie obroty.

Podpisana umowa jest niewiążąca, więc nie wymagamy minimalnego wolumenu faktur do przekazania ani określonej liczby klientów.

Jak zainstalować aplikację mobilną Zalep.to i jak z niej korzystać?

Aplikację mobilną Zalep.to można pobrać bezpłatnie z Google PlayApp Store. Zaletą aplikacji mobilnej jest możliwość przesyłania faktur na platformę przez telefon, wystarczy zrobić w aplikacji zdjęcie kopii faktury i dokumentów uzupełniających i przesłać do zatwierdzenia. Następnie można bezpośrednio w telefonie zaakceptować ofertę i podpisać Umowę cesji.

Pokaż więcej pytań Ukryj pozostałe pytania