Prečo riešiť svoje financie so Zalep.to?

Bez zbytočného papierovania

Nebude Vás brzdiť komplikované papierovanie ani potreba ručiť nehnuteľnosťou alebo zmenkou.

Rýchlo

Do 24 hodín od nahratia dokumentov máte svoje peniaze. Za predpokladu, že faktúra nájde svojho investora.

Transparentne

Žiadne skryté poplatky ani komplikované podmienky. Vo všetkom, čo robíme, sme priami a jasní.

Dôležité informácie jasne a prehľadne

Predávajte s nami faktúry

 • pred splatnosťou
 • so splatnosťou do 120 dní
 • s minimálnou hodnotou 400 EUR
 • od spoločností, ktoré Vám diktujú dlhé lehoty splácania.

Nemôžeme prijať faktúry

 • zálohové
 • po splatnosti
 • so vzájomným zápočtom
 • so zákazom postúpenia
 

Podmienky, ktoré musíte splniť

 • ste samostatne zárobkovo činná osoba, s.r.o. alebo a.s.
 • dodávate tovar alebo služby iným spoločnostiam
 • podpísali ste Rámcovú zmluvu so spoločnosťou AKCENTA CZ a dodatok k tejto zmluve
 • Váš zákazník je bonitná spoločnosť, čo overujeme pri každom obchodnom prípade.

Koľko Vás to bude stáť

Obdržíte po predaji
(80% - 1,6% poplatok Zalep.to)
7 872 EUR
Celkové náklady na financovanie
Minimálna a maximálna suma, ktorú vás bude stáť predaj faktúry. Skladá sa z úroku podľa ratingu faktúry a poplatku Zalep.to.
168 - 315 EUR
Doplatenie zostávajúcej sumy
Minimálna a maximálna suma, ktorú Vám zašleme, keď zákazník uhradí faktúru, znížená o úroky na základe ratingu faktúry.
1 832 - 1 685 EUR
Chcem predať faktúru

Čo robiť, aby ste získali peniaze

Podpora v každej situácii

Chceme, aby každá transakcia prebehla hladko. Preto Vám náš tím Zalep.to pomôže s registráciou, nahrávaním faktúr a v prípade potreby aj s upomienkovaním odberateľa.

Ďakujeme za váš kontakt. Čoskoro sa Vám ozveme.
Tím Zalep.to

Čo vás najviac zaujíma

Čo je používateľ DEMO?

Používateľom DEMO platformy sa stanete po vytvorení účtu a odsúhlasení podmienok. Získate prístup k základnému rozhraniu platformy a možnosť vložiť faktúru (a ďalšie dokumenty, ako je dodací list) a získať orientačnú ponuku. Môžete sa tak zadarmo presvedčiť, či je pre vás produkt Zalep.to dostatočne zaujímavý, skôr než s nami vstúpite do zmluvného vzťahu. Aby ste mohli naplno využívať potenciál platformy a ponúkať svoje pohľadávky na trhu, musíte prejsť celým registračným procesom, ktorý nie je zložitý.

Čo je rating faktúry?

V Zalep.to je rating orientačným ukazovateľom schopnosti dlžníka, t. j. odberateľa faktúry, splatiť svoje záväzky, t. j. vklad investora. Slúži ako ukazovateľ rizikovosti faktúry. Používa sa aj na určenie úrokovej sadzby, za ktorú sa môže faktúra predať.

Rating Roční úroková sazba
8 %
9 %
10 %
11 %
12 %
13 %
14 %
15 %
16 %

Čo ovplyvňuje rating faktúry?

Vaše faktúry posudzujeme podľa niekoľkých parametrov:

 1. Overujeme pravosť faktúry a všetkých podporných dokumentov.
 2. Hodnotíme spoločnosť, ktorej fakturujete. Zaujíma nás najmä platobná morálka, história, súčasný ekonomický stav alebo dôveryhodnosť spoločnosti.
 3. Máme záujem aj o Vašu spoločnosť. Podobne ako Vášho zákazníka aj nás zaujíma Váš aktuálny ekonomický stav, história a platobná morálka.

Prečo si radšej vybrať Zalep.to ako bankový produkt, napríklad kontokorentný úver?

 • rýchlejšie,
 • bez povinnosti dodatočného zaistenia (napr. zmenkou vlastníka, nehnuteľností),
 • bez zbytočnej byrokracie,
 • nemusíte meniť účet u Vašej existujúcej banky,
 • ani plniť podmienky minimálnych obratov na konkrétnom bankovom účte.

Ako sa vypočítava úrok z predanej faktúry?

Úrok, t. j. odmenu investora, vypočítavame denne. Začiatok výpočtu úrokov je deň, kedy na zberný účet AKCENTY CZ prídu peniaze od investora za Vašu faktúru. Posledným dňom, v ktorom sa počíta úrok, je deň prijatia platby za faktúru od odberateľa.

Čo ak môj zákazník pošle peniaze na môj účet namiesto na účet Zalep.to?

Nič sa nedeje. Stačí poslať všetky peniaze na účet AKCENTA CZ, z ktorého ste dostali platbu za predajnú faktúru. Peniaze potom prerozdelíme tak, ako je stanovené v podmienkach produktu.

Čo sa stane, ak môj zákazník faktúru nezaplatí alebo ju zaplatí neskôr?

Ak zákazník neuhradí faktúru do dátumu splatnosti, budeme Vás kontaktovať. Ak chcete, pomôžeme Vám presvedčiť zákazníka, aby zaplatil, a to prostredníctvom telefonických a e-mailových upomienok. Po dobu 60 dní Vám nebudeme účtovať žiadne ďalšie poplatky ani pokuty. Úroky sa však budú účtovať za každý deň omeškania, ako je stanovené na začiatku. Ak ani po uplynutí tejto lehoty Váš zákazník peniaze nezaplatí, začneme spoločné právne vymáhanie. Musíte však počítať s tým, že investor má právo po uplynutí tejto lehoty odstúpiť od zmluvy o postúpení pohľadávky a Vy budete musieť investorovi vrátiť financovanú sumu (tzv. regresný faktoring).

Čo ak mi podmienky so zákazníkom zakazujú postúpenie pohľadávok?

Je nám ľúto, ale v tomto prípade nesmiete faktúru predať. Postúpenie by nebolo platné. Mali by ste sa pokúsiť dohodnúť s kupujúcim na úprave podmienok. Postúpenie pohľadávok je finančný nástroj, ktorý bežne používajú veľké spoločnosti vo vyspelých krajinách.

Aké údaje o faktúrach budú zverejnené na trhu?

Prístup na trh s faktúrami majú len investori, ktorí s nami majú zmluvný vzťah a sú viazaní mlčanlivosťou. Zároveň sa na trhu s faktúrami zakryjú citlivé údaje. V obchodných prípadoch sa zobrazia len údaje odberateľa, dátum vystavenia, dátum splatnosti a hodnota faktúry.

Kto sú investori?

Investori sú osoby, ktoré chcú zhodnotiť svoje voľné finančné prostriedky. Náš trh s faktúrami je pre nich alternatívou alebo doplnkom tradičných nástrojov kapitálového trhu.

Ako je regulované Zalep.to?

Zalep.to je produktom spoločnosti AKCENTA CZ, jednej z najväčších stredoeurópskych platobných inštitúcií. Je plne regulovaná Českou národnou bankou.

Kde zaplatí odberateľ mojej faktúry?

Keď predáte svoju faktúru na Zalep.to, pripravíme pre Vášho odberateľa Oznámenie o postúpení pohľadávky. Tým ich informujete, že ste faktúru predali v rámci služby Zalep.to a že sa zmenili platobné údaje.

Ako zistíte, či je faktúra oprávnená?

Existenciu a vznik pohľadávky posudzujeme na základe dokumentov, ktoré ste nahrali do nášho systému. Patrí medzi ne napríklad objednávka, obchodná zmluva, správa o prijatí tovaru alebo služieb a faktúra. Ak budeme mať akékoľvek pochybnosti, najprv si všetko overíme u vás alebo s Vašim súhlasom priamo u Vášho zákazníka.

Aký je rozdiel medzi % fakturačnej ceny a  % ročného úroku?

Ukazovateľ % z faktúry Vám povie, koľko Vás bude celkovo stáť predaj faktúry na Zalep.to. Je to súčet úrokov a poplatkov za Zalep.to. Na základe dátumu splatnosti faktúry si môžete vypočítať, koľko peňazí dostanete vopred. Ak napríklad predáte faktúru za 100 000 Kč, na konci dostanete za faktúru celkom 98 000 Kč. To však nie je úrok p.a.

Úrokové % p.a. je ukazovateľ určený predovšetkým pre investorov. Ukazuje návratnosť ich investície. Ide však o ročný výnos, ktorého konkrétnu výšku určuje len doba trvania investície. Na porovnanie nákladov na financovanie v Zalep.to s inými formami financovania môžete použiť úrok v % p.a.

Som klientom spoločnosti AKCENTA CZ, čo musím urobiť, aby som mohol produkt používať?

Proces registrácie existujúcich klientov AKCENTY CZ je veľmi jednoduchý a možno ho rozdeliť do troch postupných krokov:

 1. Vyberte si osobu, ktorá bude konať vo vašom mene na trhu; táto osoba musí mať tiež povolenie na prístup do OLB.
 2. Zaregistrujete sa na platforme Zalep.to.
 3. Po vyplnení povinných polí registračného procesu iba skontrolujeme zadané údaje a vygenerujeme dodatok k Vašej rámcovej zmluve so spoločnosťou AKCENTA CZ, ktorý podpíšete na platforme prostredníctvom SMS kódu.

Môžem postúpiť pohľadávku voči zahraničnému zákazníkovi?

Áno, môžete. Predpokladom je, že váš zahraničný odberateľ je dostatočne bonitný na to, aby spĺňal podmienky pre vystavenie pohľadávky na trh. Úverová bonita sa posudzuje individuálne u každého konkrétneho obchodného prípadu.

Aký je rozdiel medzi Zalep.to a bankovým faktoringom?

Produkt Zalep.to je v porovnaní s tradičným faktoringom flexibilný, pretože nemusíte postúpiť všetky pohľadávky pre jedného zákazníka, ale môžete si vybrať akúkoľvek faktúru, ktorú chcete financovať.

Obraciame tradičný model a posudzujeme riziko podľa Vášho odberateľa. Produkt Zalep.to tak môžu využívať aj subjekty, ktoré by sa nekvalifikovali na bankový faktoring z dôvodu nedostatočnej bonity, krátkej histórie alebo nízkeho obratu.

Podpísaná zmluva nie je záväzná, takže nevyžadujeme minimálny objem faktúr, ktoré sa majú odoslať, ani stanovený počet zákazníkov.

Ako nainštalovať a prečo používať mobilnú aplikáciu Zalep.to?

Mobilnú aplikáciu Zalep.to si môžete bezplatne stiahnuť z Google PlayApp Store. Výhodou mobilnej aplikácie je možnosť odosielať faktúry do platformy prostredníctvom telefónu, stačí v aplikácii odfotiť kópiu faktúry a podporné dokumenty a odoslať ju na schválenie. Potom môžete ponuku prijať a podpísať postupnú zmluvu priamo v telefóne.

Zobraziť ďalšie otázky Skryť ďalšie otázky